FAQ

Vanliga frågor och svar:

 

 • Priser:

När det kommer till att rensa cykelförråd för bostadsrättsföreningar som ligger i Stockholmsområdet så kan

Rebicycle erbjuda en helhetslösning till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

För endast 4 995 ex moms så sköter vi på Rebicycle allt från "ax till limpa", vi informerar, hämtar, hanterar, lagerhåller och renoverar de cyklar som är möjligt och slutligen säljer de som uppflyller våra krav.

 

 • Rebicycles försäljning:

Rebicycle har öppnat fysisk butik! (1/4 -23) . Adressen är Albanovägen 9, Albano, i Universitets och Kth-området. Där hittar du cyklar och ibland andra produkter som har återvunnits av Rebicycle och som är redo för ett nytt liv. (Betalning via kort, swish eller kontant i butiken.) Välkommen!

 

 • Vad behöver bostadsrättsföreningen informera om innan en förrådsrensning?

Kortfattat så ska bostadsrättsföreningen informera tydligt och med påminnelse i brevlådan innan rensningen och i förrådet efter rensningen ägt rum med kontaktuppgifter dit medlemmar kan vända sig vid frågor.

 

 • Hur informerar Rebicycle?

Rebicycle informerar 2 gånger med lappar i samtliga brevlådor inkl uppmärkningsband och slutligen en tredje gång med kontaktinformation i samtliga förråd där vi rensat.

 

 • Hur länge förvarar Rebicycle bortfraktade saker?

Rebicycle förvarar sakerna säkert i 3 månader.

 

 • Hur fungerar det med ett fast pris?

Rebicycle tror inte på flytande priser som är i beroende av arbetstider, transporttider och div ersättningar för det ena och det andra utan Rebicycle tror på en fast summa som inte ändras.

 

 • Vad ingår i det fasta priset?

Det ingår kommunikation med styrelsen där styrelsen berättar vad de vill få gjort, sedan skrider Rebicycle till verket med att dela ut information i alla postlådor (inkl en påminnelse i brevlådan -och självklart ingår det återbruksbara uppmärkningsband). Rebicycle hämtar sedan omärkta cyklar och fraktar de till magasinering där de låses in i 3 månader tills de juridiskt tillfaller Rebicycle och därefter säljs eller körs till återvinningsstation i beroende av skick.

 

 • Vad händer om Rebicycle magasinerar en cykel som inte är bortglömd av misstag?

Då skyndar vi naturligtvis tillbaka med cykeln till ägaren.

 

 • Varför ska vi som bostadsförening använda rebicycle när vi har en fastighetsskötare?

Fastighetsskötaren/förvaltaren har oftast bara de befintliga förråden i bostadsrättsföreningen att tillgå vilket betyder att magasineringen av cyklarna i 3 månader blir svårt då det kräver förrådsutrymme. Vi på Rebicycle har så prisvärda fasta priser på våra tjänster att det nästan alltid understiger vad fastighetsskötaren/förvaltaren skulle ta för samma arbete.

 

 • Varför är det viktigt att ha ett rensat cykel och barnvagnsförråd?

Det finns många lagar och regler som finns till för att skydda boende i bostadsrättsföreningar och bland de viktigaste är att utrymning i trapphus inte får hindras av barnvagnar eller cyklar som blockerar utrymningsvägarna, dessa blockader beror oftast på utrymmesbrist i förråden där rensningar inte genomförs regelbundet. Föreningar och styrelsen är ansvariga och kan bli bötesbelagda vid inspektion av tex MSB eller brandförsvaret.

 

 • Rebicycles ansvar!

Rebicycle arbetar för att kunna återvinna så många saker som möjligt som vi hittar i förråd vi rensat, allt för att minska på vårt kraftiga avtryck som görs på jorden med vår förbrukarmentalitet. Rebicycle använder bla återanvändbara uppmärkningsband i förråden vi rensar. Vi försöker att återanvända och reparera så många cyklar som möjligt efter att de tillfallit oss efter magasinering. Så att så många som möjligt kan njuta av en funktionsduglig cykel som förhoppningsvis kommer att rulla många år till.

 

 • OSNOBAR

Missa inte vårt produktsortiment som vi valt att kalla #Osnobar, det är ett koncept där cykeln har några år på nacken men är fullt funktionsduglig! Den kan sakna små detaljer och "patina" så som rost och andra påminnelser av ålder eller handhavanden av tidigare ägare visas upp utan att skämmas. En cykel ur #Osnobar är inte omöjlig att sno, utan den ger ett lyster av att det inte riktigt är värt besväret...Och slutligen följer priset denna grundtanke i vacker harmoni!

 

 • Vart kan jag läsa mer?

 

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/kvarlamnade-saker

https://polisen.se/Service/Hittegods/

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-byggnader-och-anlaggningar/Trapphus/

http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/forvaring_i_garage_kallare_och_forad

Glöm inte att följa oss och tagga oss i sociala medier!

 

Facebook: Rebicycle.se